Verloren geneeskunde

Stel je voor er is een nieuw medicijn die de volgende positieve effecten geeft…..

 • Afname van pijn op korte en lange termijn
 • Afname van onrust/ stress, Afname van o.a. catecholamines
 • Verlaagt de bloeddruk
 • Minder obstipatie
 • Minder vermoeidheid, verbetert het slaap patroon
 • Minder misselijkheid
 • Toename lymfocyten
 • Toename dopamine /serotonine
 • Toename natural killer
 • Toename van IGF-1 (insuline-gelijkende groeifactor) wat belangrijk is voor o.a. de oligodendrocyten en orgaangroei
 • Versnelling van hersengroei en ontwikkeling visuele cortex.
 • Vermindert de kans op prematuren
 • Verkort opname duur
 • Vermindert de kans op sepsis
 • Vermindert pijn en ileus klachten na darmchirurgie
 • Vermindert de noodzaak voor intra-operatief opiaatgebruik
 • Verbetert de longperfusie en oxygenatie

Bijwerkingen:  Geen/zelden

Is het een nieuw medicijn?, Nee het is therapeutische massage een verloren vorm van basiszorg, vreemd genoeg is deze therapie vorm in de vergetelheid geraakt terwijl de effecten toch goed onderzocht zijn.
Massage is enorm evidence-based zoals de vele links naar afgeronde RCTs (randomized controlled trials) laten zijn in dit stuk.

FAQ’s

Maar fysiotherapeuten masseren toch ?

Klopt, maar deze groep heeft de afgelopen jaren er juist werk van gemaakt om zo min mogelijk te masseren en steeds meer Hands-off technieken te gebruiken.
Mensen worden op loopbanden en crosstrainers gezet,TENS, tape, etc, prima technieken maar  zijn ze niet iets vergeten …?
De voorvader van de Fysiotherapie Johan Georg Mezger (Amsterdam, 22 augustus 1838 – Parijs 3 maart 1909) was een Nederlands arts en masseur. Hij wordt wel beschouwd als een van de grondleggers van de fysiotherapie, hij stond bekend als de man met de gouden duimen.Hij studeerde geneeskunde aan de universiteit van Leiden, Mezger begon zijn loopbaan in Amsterdam. Zijn praktijk was onmiddellijk succesvol. Zijn naam en faam raakten wijd verspreid en al spoedig telde zijn praktijk menig lid van Europese vorstenhuizen en adel. Hij reisde naar de hoven in Duitsland, de Scandinavische landen en Rusland. Behalve in Amsterdam werkte hij in Bonn, Wiesbaden en Parijs. Hij werd één van de eerste fysiotherapeuten, hij ‘klopte’ en ‘wreef’ en beval lichaamsbeweging, daar waar tevoren lichaamsdelen stijf werden ingezwachteld en absolute rust werd voorgeschreven. (wikipedia)

Is massage complementair of alternatief ?

Alternatief is het zeker niet, het is zeer goed onderzocht op de uitwerking ervan en de werkingsmodellen zijn goed gedocumenteerd. Met name de ‘Zweedse massage ( Petrissage, Effleurage, Tapotement) is uitvoerig onderzocht.

Of het complentair is hangt af van het land waarin je woont of de parameters die je hanteert voor deze term. Massage kan ook als alleenstaande therapie worden ingezet bij bijvoorbeeld lage rugklachten, of de pijnstillers of de massage nu aanvullend zijn hangt van je bril af.

Wanneer je in medische databanken zoekt is massage inderdaad vaak in de alternatieve complementaire hoek te vinden. Massage is niet gebruikelijk in het algemeen ziekenhuis en behandeling door een masseur is niet vergoed in de basisverzekering.
Op deze wijze valt het al snel onder complementair. Er zijn ook vele afleidingen van de standaard massage deze vallen inderdaad meer onder alternatief omdat er minder onderzoek naar gedaan is. Maar nadat het kaf van het koren is gescheiden, is therapeutische massage zo regulier als een cholesystectomie of een Bètablokker

Waarom is massage dan belangrijk?

Massage is een aanrakingstechniek en of dat belangrijk is  terug te zien in veel voorbeelden.
Maar eerst de huidige situatie, stel je bent patiënt in een algemeen ziekenhuis…

Je ligt daar 3 maanden opgenomen omdat je veel complicaties hebt opgelopen na een darmoperatie in die tijd heb je..
30 maal een hand gehad van een dokter.
30 maal een wasbeurt (+/- 10 min) van een verpleegkundige gehad
60 maal (10 min) bezoek gehad van een fysiotherapeut die ‘Hands off technieken heeft gebruik zoals ademhalingsinstructies, oefeningen etc.

Verder contact bestond vooral uit naalden (bloedprikken, pijnstilling),chirurgische messen, koude stethoscopen etc etc.
Het belang van aanraken blijkt b.v uit volgend voorbeeld

Omstreeks 1900 stierven veel moeders bij de geboorte van hun kinderen. Veel van die kinderen werden in ziekenhuizen verzorgd, maar in sommige ziekenhuizen stierf 70% van die kinderen binnen een tot twee maanden, terwijl ze goed verzorgd werden. In een ziekenhuis stierf op de ene afdeling 70 procent en op de afdeling ernaast 10%. Dit werd hospitalisme genoemd.

Men begreep niet wat de oorzaak van die sterfte was. Een arts ontdekte dat het enige verschil was dat de baby’s op de afdeling met een laag sterftecijfer regelmatig door de verzorgster aangeraakt werd, uit bed genomen, terwijl dat op de andere afdeling niet gebeurde. Toen de arts de verzorgster op die andere afdeling vroeg af en toe met een kind te spelen, ertegen te praten, het op te nemen, te aaien, daalde het sterftecijfer vrijwel meteen. Een van de eersten, die hierover een boek schreef was de Amerikaanse arts A.Montagu

Verder blijkt uit dierenonderzoek dat aanraking wordt verkozen boven voeding

Is er ergens (NL) massage beschikbaar ?

Massage therapie is anno 2011 een zeldzaamheid in ziekenhuizen in Nederland, er zijn op kleine schaal enkele massage therapieën beschikbaar in het ziekenhuis.

 • Het Beatrix ziekenhuis te Gorinchem laat door het bedrijf fitmassage haar patiënten masseren
 • Het Flevoziekenhuis biedt al zijn eigen medewerkers diverse massages, meerdere ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om schouder en nek massages te ontvangen onder werktijd.
 • Het waterlandziekenhuis had in 2007 ,één vrijwillige massagetherapeut in dienst voor alle specialismen
 • Het Emma kinderziekenhuis en het slotervaart ziekenhuis bieden ondersteuning in het leren van massage technieken
 • Anesthesioloog W.halim is werkzaam in het sint Anna ziekenhuis in Geldrop en past daar op de pijnpoli triggerpoint massages toe, tevens heeft hij hier een boek over geschreven.
  • In dit boek haalt hij het gemis van massage als therapiemogelijkheid aan, hij past het concept met succes toe op zijn patiënten.
   1/3 van zijn pijnpoli patiënten behandelt hij alleen met massage, zonder extra medicatie te hoeven voorschrijven.
   In een kort werkbezoek heb ik uit eerste lijn mogen horen dat pijnbestrijding bij chronische pijnpatienten een zinvolle en kostenbesparende interventie is.

   Maar is massage niet duur ?

   Een chronische pijn patiënt kan anno 2011 gemakkelijk voor 250 euro per maand aan pijnstillers vergoed krijgen.
   Voor dit geld kan je ook iemand 7 keer een uur lang masseren.
   Het is soms treurig dat we blind staren op medicatie, artsen studeren steeds minder geneeskunde en steeds meer medicijnen.

   Dan als laatste de wetenschap…..

   Therapeutische massage bij kanker.

   Massage als interventiemiddel bij kankerpatiënten lijkt op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur zinvol.
   De volgende positieve effecten zijn gerapporteerd, Afname van pijn, Afname van onrust/ stress,Verlaagd de bloeddruk, Minder obstipatie, Minder vermoeidheid, Minder misselijkheid, Toename lymfocyten, Toename dopamine /serotonine,Toename natural killer cells

   Uit literatuur onderzoek uitgevoerd door de Colombia University (NY) en de afdeling pediatrische oncologie van
   Morgan stanley kinderziekenhuis blijkt dat massage therapie zinvol is bij kinderen die kanker hebben.
   Massage hielp o.a. als adjuvans bij pijn, hoge bloeddruk, depressie, onrust en obstipatie
   Deze literatuurstudie is in 2008 afgerond en raadpleegde alle grote medische databanken en medische tijdschriften.
   Massage therapy as a supportive care intervention for children with cancer
   Oncol Nurs Forum 2008 Mei 35(3):431-42
   Hughes D, Ladas E, Rooney D, Kelly KPMID:18467292http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467292?log$=activity

   De afdeling revalidatie van de universiteit van Colorado heeft in 2005 een analyse van de toen beschikbare
   literatuur en onderzoeken gedaan, die laat zien dat massage een veilig toepasbare interventie is die pijn, stress en onrust kan verminderen bij kanker.
   Safety and efficacy of massage therapy for patients with cancer
   Cancer Control 2005 Jul;12(3):158-64
   Corbin LPMID:16062163 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1606 … $=activity

   In 2008 is een onderzoek bij 251 oncologie patienten afgerond in het Curtis en Elizabeth Anderson kanker Institute in Savannah.
   Hierin werd gekeken of massage gunstige invloeden heeft op pijn, lichamelijk en psychische ongemakken en vermoeidheid.
   In de groep die gemasseerd werd waren alle vier de parameters verbeterd.
   A hospital-based intervention using massage to reduce distress among oncology patients.
   Cancer Nurs. 2008 May-Jun;31(3):214-21
   Currin J, Meister EA. PMID:18453878 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1845 … $=activity

   In 2004 heeft het Princes Alice hospice in Engeland een onderzoek gedaan naar massage als palliatieve interventie bij kanker in een vergevorderd stadium, de onderzoeksresultaten lieten zien dat patienten beter sliepen en klachten van depressie afnamen.
   A randomized trial of aromatherapy massage in a hospice setting.
   Soden K, Vincent K, Craske S, Lucas C. Ashley S
   Paliat Med 2004 Mar;18(2):87-92PMID:150464040http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15046404?log$=activity

   In 2004 heeft een groot kanker centrum in Amerika (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) in drie jaar tijd 1290 patienten die massage therapie kregen als symptoomverlichting gevolgd.
   Symptomen als pijn, moeheid, stress, onrust, en misselijkheid namen met 50% af, de effecten van de massage hielden langer dan 2 dagen aan na massage.
   Massage therapy for symptom control: outcome study at a major cancer center
   J Pain Symptom manage 2004 Sep;28(3):244-9
   Cassileth BR, Vickers AJ.PMID:15336336 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1533 … $=activity

   Een ander gunstig effect van massage is dat het aantal lymfocyten (CD8+ and CD16+) significant toeneemt na een therapeutische massage.
   Dit onderzoek werd uitgevoerd op de universiteit van Kyoto in Japan, door een samenwerking van de afdelingen microbiologie, epidemiologie, psychiatrie en geneeskunde
   Immunological and psychological Benefits of aromatherapy Massage
   Evid Based Complement Alternat Med. 2005 June; 2(2): 179–184.
   Kuriyama H, Wanatabe S, Nakaya T, Shigemori I,Kita M, Yosida N, Masaki D, Tadia T, Ozasa K, Fukui k, Imanishi J
   PMC1142199http://www.pubmedcentral.nih. … id=1142199

   Een onderzoek door de universiteit van Miami in 2004 bij vrouwen met borstkanker, liet zien dat als ze na chirurgie massage ontvangen ze meer dopamine en serotonine hebben, en ook een hoger aantal lymfocyten en naturel killer cells dan de niet gemasseerde groep
   Natural killer cells and lymphocytes increase in women with breast cancer following massage therapy.
   J.psychosom Res 2004 Jul;57(1):45-52
   Hernandez-Reif M,Field T,Ironsen G,Beutler J,Vera Y,Hurley J,Flectcher MA,schanberg S,Kuhn C,Fraser
   PMID:15256294 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1525 … $=activity

   Een recent onderzoek aan de universiteit van Gotenborg door o.a. de afdeling neurowetenschappen laat ook een positief effect zien op het aantal natural killer cells.
   The effect of massage on immune function and stress in women with breast cancer – A randomized controlled trial.
   Auton Neurosci 2009 Apr 17.
   Billhult A, Lindholm C, Gunnarsson R, Stener- Victorin E.PMID:19376750http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19376750

   Al in 1993 zijn de eerste onderzoeken naar massage positief, bloeddruk polsslag en ademhalingsfrequentie dalen na 30 minuten massage.
   Ook nemen pijn en onrust nemen af in dit onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Iowa.
   The use of therapeutic massage as a nursing intervention to modify anxiety and the perception of cancer pain.
   Cancer Nurs 1993 Apr;16(2):93-101
   Ferrel-Torry AT, Glick OJPMID:8477405http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8477405?log$=activity

   In deze kleine studie in zweden is gekeken hoe de patienten een massage ervaren tijden hun behandeling voor kanker in het ziekenhuis
   A meaningful relief from suffering experiences of massage in cancer care
   Bilhult A, Dahlberg K
   Cancer Nurs 2001 Jun;24(3):180-4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11409061

   Therapeutische massage bij prematuren, baby’s en zwangeren.

   Onderzoeken die specifiek naar massage bij deze groep mensen kijkt laat de volgende positieve resultaten zien
   Massage is kosteneffectief bij prematuren.Prematuren komen sneller aan, al na 5 dagen massage
   Verbeterde slaappatronen, makkelijker te troosten. Afname van stress op de I.C.Afname van stresshormonen o.a. catecholamines.Afname van slaap gerelateerde ademhalingsproblemen.Toename lymfocytenToename van IGF-1 (insulinegelijkende groeifactor) wat belangrijk is voor o.a. de oligodendrocyten en orgaangroei.Versnelling van hersengroei en ontwikkeling visuele cortex.Bij vrouwen die depressief en zwanger zijn heeft massage een positief effect op de prevalentie van vroegtijdige bevalling en een laag geboorte gewicht.Verkort opname duur.Verminderd de kans op sepsis

   Door de afdeling neonatologie van de medische universiteit in Tel Aviv is massage bij baby’s onderzocht.
   Uit dit onderzoek bleek dat wanneer een moeder massage geeft aan zijn voldragen kind het dag/ nacht ritme verbeterd.
   Massage therapy by mothers enhances the adjustment of circadian rhythms to the nocturnal period in full-term infants.
   Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 23, 410-415.
   Ferber, S.G., Laudon, M., Kuint, J., Weller, A., & Zisapel, N. (2002
   PMID:12476070http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12476070?log$=activity

   Ontwikkelingspsycholoog T. Field is werkzaam aan de faculteit kindergeneeskunde van de universiteit
   van Miami, zij heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van massage bij o.a neonaten en kinderen.
   De zes onderstaande onderzoeken zijn van deze universiteit
   In dit onderzoek waaraan ze heeft meegewerkt neemt het gewicht sneller toe maar ook is hier de insulinegelijkende groeifactor gemeten en de insuline spiegel, beide bleken positief beïnvloed door de massage t.o.v. de nulgroep
   Insulin and insulin-like growth factor-1 increased in preterm neonates following massage therapy
   J Dev behav Pediatr. 2008 Dec;29(6):463-6
   Field T,Diego M,Hernandez-Reif M,Dieter JN, Kumar AM, Schanberg S,Kuhn C
   PMID:18714203http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18714203

   Zeer recent onderzoek uit mei 2009 laat de positieve invloed van massage zien op de hersenontwikkeling bij prematuren.
   Massage accelerates brain development and the maturation of visual function.
   J.Neurosci 2009 May 6;29(18):6042-51
   Guzzetta A, Baldini S, Bancala A, Baroncelli L, Ciucci F, Ghirri P, Putignano E, Sale A, Viegi A, Berardi N, Boldrini A, Cioni G, Maffei L
   PMID:19420271http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420271

   Dit onderzoek laat zien dat de mate van druk die gebruikt wordt voor de massage, verschil maakt als het gaat om de toename in gewicht bij prematuren
   Moderate versus light pressure massage therapy leads to greater weight gain in preterm infants
   Infant Behav Dev 2006 Dec;29(4):574-8.
   Field T,Diego MA,Hernandez-Reif M,Deeds O,Figuereido B.
   PMID:17138310 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1713 … $=activity

   Dit onderzoek is vooral gericht op uitingen van stress bij prematuren, de afname was significant na 5 dagen massage bij de gemasseerde groep.
   Preterm infants show reduced stress behaviors and activity after 5 days of massage therapy.
   Infant Behav Dev. 2007 Dec;30(4):557-61.
   Hernandez-Reif M. Diego M Field T
   PMID:17548111 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1754 … $=activity
   Het mogelijke werkingsmodel voor de gewichtstoename bij prematuren die massage ondergaan wordt verklaard aan de hand van dit onderzoek.
   Infant massage elicts consistent increases in vagal activity and gastric motility that are associatted with greater weight gain
   Acta Paediatr.2007 Nov;96(11):1588-91. Epub 2007 Sep 21
   Diego MA,Field T, Hernandez-Reif M, Deeds O, Ascencio A, Begert G
   PMID:17888059 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1788 … $=activity

   Een in 2003 afgerond onderzoek met prematuren in Miami liet zien dat na vijf dagen massage (3 maal 15 minuten per dag) de massage groep meer in gewicht toenam dan de controle groep.
   Het onderzoek onderschrijft de kosteneffectiviteit voor deze eenvoudige interventiemethode
   Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy.
   Jpediatr Psychol 2003 Sep;28(6):403-11
   Dieter, J.N.I., Field, T., Hernandez-Reif, M., & Emory, E.K. (In Review). Preterm infants gain more weight following five days of massage therapy.
   PMID:12904452 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1290 … $=activity

   Dit onderzoek ook uitgevoerd door de universiteit van Miami is gericht op vrouwen met klachten van depressie die zwanger zijn, en het effect wat massage heeft op het geboortegewicht van hun kinderen. De groep gemasseerde zwangere vrouwen had minder premature bevallingen en een beter geboortegewicht
   Massage therapy effects on depressed pregnant woman
   Field T,Diego MA,Hernandez-Reif M,schanberg S,Kuhn C
   PMID:15715034 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1571 … $=activity

   De veiligheid en voordelen alsmede de haalbaarheid van implementatie van massage op de I.C worden in dit artikel aangehaald
   Premature infant massage in the NICU
   Neonatal Netw. 2003 May-Jun;22(3):39-45
   Beachy JM PMID:12795507http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12795507

   In Rusland is in St Petersburg in 2006 een onderzoek naar massage bij baby’s met een laag geboortegewicht afgerond.
   Het slaappatroon verbeterde, de kinderen snurkte minder en waren alerter overdag.
   Massage therapy and sleep behaviour in infants born with low birth weight
   Complement Ther Clin Pract. 2006 Aug;12(3):200-5. Epub 2006 Feb
   Kelmanson IA, Adulas EIPMID:16835031http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835031

   De afdeling neonatologie van een kinderziekenhuis in Washington heeft ook de gewichtstoename van prematuren gedocumenteerd.
   Massage with kinethetic stimulation improves weight gain in preterm infants
   J perinatol 2009 May;29(5):352-7
   Massaro AN, Hammad TA, Jazzo B, Aly HPMID: 19148112 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19148112

   Prematuren met een geboortegewicht tussen de 750 gram en 1500 gram zijn in deze studie gemasseerd door hun moeder, er was een kortere opname duur en de incidentie van sepsis was lager in de gemasseerd groeper waren minder sepsis gevallen in de gemasseerde groep.
   Massage therapy reduces hospital stay and occurrence of late-onset sepsis in very preterm neonates.
   J perinatol 2008 Dec;28(12):815-20.
   Mendeze EW, Procianov RSPMID: 18633421http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18633421

   In Mexico zijn toename v/h gewicht en kortere opnameduur aangetoond bij prematuren die massage ontvangen
   Weight gain in preterm infants following parent adminasterd Vimala massage: a randomized controlled trial.
   Am j Perinatol 2009 Apr;26(4):247-52.
   Gonzalez AP,Vasquez-Mendoza G,Garcia- Vela A, Guzman-Ramirez A, Salazar- Torres M,
   Romero-Gutierrrez G.PMID: 19023851http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19023851

   Het bekende ontspannende en pijnstillende effect van massage tijdens een bevalling is in deze RCT uitgezet
   Effects of massage on pain and anxiety during labour:a randomized controlled trial in Taiwan.
   J adv Nurs 2002 Apr;38(1):68-73
   Chang My,Wang SY,Cheng CHPMID: 11895532http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11895532

   Ook in China zijn met acupressuur technieken verbeteringen bij prematuren waargenomen, waaronder toename van gewicht.
   Acupressure and meridian massage:combined effects on increasing body weight in premature infants.
   J clin Nurs 2008 May: 17(9):1174-81
   Chen LL,Su YC, Su CH, Lin HC, Kuo HW.PMID: 18416793 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18416793

   Een verklaringsmodel voor de toename in gewicht bij prematuren die massage ontvangen.
   Energy expenditure in growing preterm infants recieving massage therapy
   J am Coll Nutr 2007 Aug:26(4) :356-9
   Lahat S, Minomouni FB, Ashbel G, Dollberg SPMID: 17906188 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17906188

   Er is een achterhaalde Cochrane review ( Vickers A, Ohlsson A, Lacy JB, Horsley A 2004) die aangeeft dat massage bij prematuren een weinig zinvolle interventie is.
   De dutch Cochrane collaboration geeft aan niet te weten waarom deze oude review nog niet herzien is, gezien de grote hoeveelheid RCT’s die sindsdien zijn afgerond zijn, is de evidence van de Cochrane review achterhaald.

   Therapeutische massage pre- en postoperatief.

   Zowel pre als postoperatief heeft massage zijn nut bewezen door zijn volgende gunstige invloeden.
   Verminderd pijn,Verminderd spanning /stres ,Verbeterd de bloedsomloop,Is veilig en implementeerbaar
   Verminderd pijn en ileus klachten na darmchirurgie,Verlaagd de systolische bloeddruk,Minder opiaten nodig intra-operatief,Verbeterd de longperfusie en oxygenatie

   Over een periode van twee jaar zijn meer dan 600 patienten gevolgd die een grote chirurgische ingreep ondergingen, postoperatieve pijn nam duidelijk af in de massage groep.
   Deze in Amerika uitgevoerde studie noemt massage een zinvolle, noodzakelijke veilige therapie.
   Acute postoperative pain management using massage as an adjuvant therapy: a randomized trial
   Arch Surg. 2007 Dec;142(12):1158-67
   Mitchinson AR,Kim HM,Rosenberg JM,Geisser M,Kirsh M,Cikrit D,Hinshaw DB,
   PMID: 18086982 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1808 … $=activity

   Van dezelfde kant komt in 2003 al eerder een onderzoek naar de pijnstillende effecten van massage.
   Piotrowski MM, Paterson C,Mitchinson A,Kim HM, Kirsch M, Hinshaw DB.
   Massage as adjuvant therapy in the management of acute postoperative pain: a preliminary study in men. J Am Coll Surg. 2003 Dec; 197(6):1037-46.
   PMID:14644293http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14644293?log$=activity

   Pijnstillende en rustgevende effecten van massage na open hart chirurgie en de haalbaarheid van implementatie worden in onderstaande studie aangehaald, uitgevoerd in het Abbott Northwestern Hospital in Minneapolis
   Complementary alternative medical therapies for heart surgery patients: feasibility, safety, and impact.
   Kshettry VR,Carole LF,Henley SJ,Sendelbach S, Kummer B.
   PMID:16368364http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16368364?log$=activity

   Het masseren van handen en voeten in combinatie met pijnstilling geeft betere resultaten (lagere VAS) dan pijnstilling alleen.
   Foot and hand massage as an intervention for postoperative pain.
   Pain Manag Nurs. 2004 Jun; 5(2):59-65.
   Wang HL.Keck,HJFPMID:15297952http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15297952?log$=activity

   Patienten die pre-operatief zijn gemasseerd hebben intra-operatief minder opiaten nodig en zijn postoperatief minder gestrest, de studie is door de universiteit van Arizona uitgevoerd met 105 vrouwen die een laprascopische gynaecologische operatie ondergingen.
   Effects of Preoperative Massage on Intra- and Postoperative Outcomes
   Journal of Gynecologic Surgery. September 2007, 23(3): 97-104
   McRee L, Pasvogel A, Hallum A, Behr S, Francisco A, Garcia M,Robert G. Loeb, M.
   http://www.liebertonline.com/doi/abs/10 … .B-02276-1

   Het mechanisch masseren van het abdomen na colonchirurgie verminderd ileus klachten en zorgt voor een effectieve adjuvante pijnstilling.
   Het onderzoek is uitgevoerd in Rouen Frankrijk
   Does mechanical massage of the abdominal wall after colectomy reduce postoperative pain and shorten the duration of ileus?Results of a randomized study.
   J Gastrointest Surg. 2002 Jan-Feb; 6(1):43-9.
   Le Balnc-Louvry,Costaglioli B,Boulon C,Leroi AM,Ducrotte P.
   PMID:11986017http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11986017?log$=activity

   In Duitsland is door de universiteit van Hannover onderzocht wat massage voor invloed heeft op beademde patienten na een hart of long transplantatie.
   Een vibrerende massage verbeterde de longfunctie waardoor ventilatie persfusie en zuurstof oxygenatie optimaliseerde
   External stimuli in the form of vibratory massage after heart or lung transplantation.
   Am J Phys Med Rehabil 1999 Mar-Apr;78(2):108-10
   Doering TJ, Fieguth HG, Steurnagel B, Brix J, Konitzer M, Schneider B, Fischer GC
   PMID:10088583http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10088583?log$=activity

   Pijn, psychologische stress, ademhaling en bloeddruk worden gunstig beïnvloed door massage bij patienten die een hartkatheterisatie ondergaan.
   The effects of back massage before diagnostic cardiac catheterization.
   Altern Ther Health Med. 2003 Jan-Feb;9(1):50-7.
   McNamara ME, Burnham DC, Smith C, Carroll DL.
   PMID:12564351http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12564351?log$=activity

   Therapeutische massage bij chronische pijn (rug, nek, hoofd)

   Bij chronische pijnklachten zijn onderzoeken gedaan naar specifieke regio’s waar de pijn zich concentreert.
   Massage is bij sommige van deze pijnklachten de meest effectieve en kostenbesparende techniek die er voor handen is.

   Massage en rugpijn

   Bij chronische lage rugpijn verbeteren de volgende punten ,minder pijn, beter slaappatroon, minder klachten van depressie en verbetering van de rompflexie.
   Ook hier is aangetoond dat serotonine en dopamine spiegels hoger zijn in de massage groep.
   Lower back pain is reduced and range of motion increased after massage therapy
   Int J Neurosci. 2001;106(3-4):131-45.
   Hernandez_Reif,Filed T,Krasnegor J,Theakston H.
   PMID:11264915
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1126 … t=Abstract

   Deze Cochrane review van 13 gerandomiseerde onderzoeken laat zien dat massage bij rugpijn in de subacute en chronische fase zinvol is
   Massage for low- back pain
   Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4
   Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E
   http://www.cochrane.org/reviews/en/ab001929.html

   In deze uitgebreide review van de in 2003 beschikbare literatuur over massage bij rugpijn, blijkt massage preferabel door zijn goede resultaat en kosteneffectiviteit
   A Review of the Evidence for the Effectiveness, Safety, and Cost of Acupunture, Massage Therapy, and Spinal manipulation for Back Pain
   Annals of internal Medicine: June 2003 Volume 138 Issue 11 Pages 898-906
   David M. Eisenberg, MD, and Ted J. Kaptchuk, OMD
   http://www.annals.org/cgi/content/full/138/11/898

   Massage en nek en hoofdpijn

   De veiligheid van massage en de positieve effecten op pijn en mobiliteit komen naar voren in deze studie
   Randomized trial of therapeutic massage for chronic neck pain
   Clin J Pain 2009 Mar-Apr;25(3):233-8
   Sherman KJ,Cherkin DC,Hawkes RJ,Miglioretti DL,Devo RA
   PMID: 19333174http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19333174

   Het regelmatig masseren van mensen met spanning hoofdpijnen geeft goede resultaten, de aanvallen worden minder in frequentie en intensiteit.
   Changes in Clinical Parameters in patient with Tension-type Headache Following Massage Therapy: A Pilot Study.
   J Man Manip Ther 2008;16(2):106-12
   Moraska A, Chandler C.PMID: 19119396http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19119396

   Chronische pijn/ziekten

   Massage als zinvolle adjuvante therapie bij chronische pijnen
   A pilot study evaluating mindfulness-based stress reduction and massage for the management of chronic pain.
   Jgen Intern Med 2005 Dec;20(12):1136-8.
   Plews-Ogan M, Owens Je, Goodman M, Wolfe P, Schorling J.PMID: 16423104http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16423104

   Een onderzoek die laat zien dat massage net zo effectief kan zijn als de huidige aanpak bij chronische pijnklachten.
   Efficiacy of massage therapy in chronic pain:a pragmatic randomized trial.
   J altern Complement Med. 2003 Dec;9(6):837-46.
   Walach H, Gutlhlin C, Konig MPMID: 14736355http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14736355

   Een studie die de verbetering van symptomen bij chronisch zieken na massage laat zien over langere tijd.
   Rhytmical massage therapy in chronic disease:a 4- year prospective cohort study.
   J altern Complement Med. 2007 Jul-Aug;13(6):635-
   Hamre HJ,p Witt CM, Glockmann, Ziegler R, Willich SN, Kiene H
   PMID: 17718646http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17718646

   Diversen

   Massage bij onrustige ouderen.
   Massage in the manegment of agitation in nursing home residents with cognitive impairment.
   Geriatr Nurs. 2009 Mar-Apr;30(2):108-17
   Holliday- Welsh DM, Gessert CE, Renier CMPMID:19345850http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19345850

   Massage bij gegeneraliseerde angststoornissen.
   Light pressure massage for patients with severe anxiety.
   Complement Ther Clin Pract 2009 May;15(2):96-101. Epub 2008 Dec
   Billhult A, Maatta S.PMID:19341988http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19341988

   Een korte weergave van enkele werkingsmechanismen bij een massage.

   In onderzoeken naar massage zijn specifieke biomechanische processen aangetoond die de positieve effecten van deze therapie kunnen verklaren.
   De pijnstillende effecten zijn terug te vinden in o.a. de toename van endorfines1 die tijdens een massage vrijkomen.
   Het complexe mechanisme van pijngewaarwording wordt bij zowel nociceptieve als neuropatische pijn beïnvloedt door de gemoedstoestand waarin we ons bevinden.
   In onderzoeken die verricht zijn naar de werking van massage nemen klachten van depressie af en zijn mensen doorgaands positiever ingesteld t.o.v. hun ziekteproces.
   De verbetering van de gemoedstoestand heeft o.a. invloed op de pijngewaarwording.

   Vrijwel ieder persoon die een goede massage ontvangt ervaart dit als een ontspanning voor lichaam en geest.
   De verklaring daarvoor kan deels gezocht worden in de toename van serotonine, er is immers een duidelijke toename van serotonine na massage, dit heeft zowel invloed op de gemoedstoestand als de verwerking van pijnprikkels.
   Massage brengt een persoon in diepe rusttoestand, het Parasympatische zenuw stelsel neemt in activiteit toe2.
   Ontspanning door massage verbetert het slaappatroon wat een positief effect heeft op de herstelmechanismen van het lichaam.
   Cortisol en catacholamine spiegels nemen af

   Oxytocine spiegels nemen toe na een massage hierdoor is er een pijnstillende werking op de lange termijn3.
   Oxytocine heeft behalve zijn werking op de uteruscontracties en de toeschietreflex van moedermelk nog een aantal andere belangrijke eigenschappen, zo zorgt het o.a. voor een verhoogde weerbaarheid tegen stress en verslaving.
   Het lichaam komt sneller tot rust en de angst wordt makkelijker onderdrukt.
   Bovendien bevordert Oxytocine dat er sneller een gevoel van verzadiging bij het eten optreedt
   De lange termijn anti-nociceptieve effecten van massage zijn deels te verklaren door de interactie tussen oxytocine en het opiaatsysteem vooral in de mu en kappa receptoren in de periaquaductale grijze massa.

   Massage heeft niet alleen lokaal een ontspannend effect , maar heeft via o.a. fasciale verbindingen een diepere werking4. (tensegrity model)

   1. Moderate pressure massage elicts a parasympathetic nervous system response

   Wellicht een wat lange Blog maar hopelijk interessant, een leuke opsomming van studies die het nut aantonen van een verloren kunst binnen de geneeskunde nemelijk het aanraken.

   Met vriendelijke groeten

   Robert de vos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

go to top